Sommeren er på hell, og det er på tide å oppsummere årets prosjekter. For å lette jobbingen med disse prosjektene gikk vi til anskaffelse av en liten traktorklipper og ditto henger. Gjennom sesongen har det blitt kjørt en del lass med stein, jord og grus.

I hovedsak har vi jobbet med infrastrukturen i den øvre delen av hagen, mot sør, øst og nord. Mot sør har vi anlagt en vei fra drivhuset til trappen. Veien er lagt slik at den følger bedet langs husveggen før den svinger mot trappen. Dette gir oss en sammenhengende flate som foreløpig er plen. I dette området, mellom drivhuset og nabogrensen er kompostbeholderne plassert, ellers kommer nok dette området til å bli brukt til oppbevaring og klargjøring.

Slik så området ut da vi overtok

Og slik ser det ut nå

Langs hekken ut mot vegen har vi anlagt en grusveg. Grusveien følger så godt som hele den østlige grensen av tomten. Hovedformålet med denne vegen er å lette adkomsten til hagen med tyngre varer, samt å lette tilgangen til kjøkkeninngangen.

I fjor la vi en vei fra drivhuset til kjøkkeninngangen langs huset. Denne veien har vi utvidet en del i år, i tillegg til at vi har forlenget den mot nord. Vi har også anlagt 4 veier på tvers mellom de to vegene, hvor den fjerde går i en bue rundt plommetreet, tangerer grusvegen og svinger mot vest til en nyanlagt platting i belegningsstein. Den forlengede veien fra kjøkkeninngangen tangerer plattingen i vest og bryter av for å fortsette gjennom kjøkkenhagen til trappen ved det nordøstlige hjørnet av huset. Dette gjør at vi nå har fått en del mindre felter mellom huset og veien, hvor vi etter hvert kan anlegge bed.

Området på nordsiden av huset har ligget brakk. Når vi flyttet inn var det en inngjerdet hundegård der, denne ble revet og fraktet bort for to år siden. Plassen har etter det blitt brukt som opplagsplass for torv og masse som har blitt gravd ut til drivhuset og veianlegg. Her anlegger vi nå det som skal bli kjøkkenhage, med opphøyde bed på begge sider av veien. Vi har støpt en lyskasse rundt et kjellervindu, slik at jeg kan planere og fylle jord inntil. Jordhaugen bruker jeg nå til å fylle opp og planere slik at vi får et tykkere jordlag på nordsiden. En viktig del av denne jobben er å spa meg gjennom haugen med grep og rense for skvallerkålrøtter L. Eller rense skvallerkålrøttene for jord. Det er et virkelig intrikat flettverk av seige, hvite røtter. Kjøkkenhagen skal bli ferdig opparbeidet i løpet av september, litt avhengig av værforholdene. Gjennom kjøkkenhagen skal vi ha en steinlagt vei som gjør at vi får sammenhengende vei hele veien rundt huset.

Slik så området ut da vi overtok

“Etter”-bildene av kjøkkenhagen kommer nok først i 2011, etter at vi har fått alt på plass der.

Det betyr at vi etter denne sesongen skal ha fått på plass det meste av de faste rammene i hagen. Hagen foran huset, mot vest, vil vi i hovedsak beholde som den er. Vi har planer om å lage et vannopplegg der, men i moderate former. Denne delen av hagen er mer utadvendt, hagen oppe (mot sør, øst og nord) er mer avskjermet og ”privat”.

Dette er den andre sommeren vi har jobbet med hagen. Den første sommeren vi bodde her gikk stort sett med inne, det store hageprosjektet da var drivhuset. Selv om infrastrukturen nå begynner å komme på plass, vil det nok ta enda noen år før vi kommer dit vi ønsker, uten at vi vil si at vi blir ferdige bør hagen kunne bli presentabel i 2012-13. Men også i år kunne vi se resultatene av det vi har gjort, og det må vel være lov å si at vi er ganske fornøyde så langt smiley